GARANTIA DE SEGURETAT I PRIVACITAT

Bascara Food, garanteix que totes les dades facilitades pels seus clients i usuaris seva total seguretat i confidencialitat. El procés de recepció de dades es realitza de forma encriptada, mitjançant l'ús del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layers). El sistema d'encriptació SSL confereix una total seguretat en la transmissió de dades a través de la xarxa.

 

A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Bàscara Food, informa a tots els usuaris de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la web per i per a Bascara Food.com.

Aquest fitxer té com a finalitat permetre la gestió de tot els processos de compra, així com per conèixer millor als nostres clients i millorar els nostres serveis, i només utilitzar-los per actuacions promocionals dels nostres productes.


Bascara Food no participa en cap tipus de venda de dades personals; i només facilita a tercers proveïdors de serveis la informació personal necessària per donar compliment a les funcions per a les quals han estat contractats.

 

Bascara Food informa a tots els usuaris de la utilització de cookies, tant per permetre tot el procés de compra com per adaptar el contingut de les nostres pàgines a les seves preferències i permetre-li una navegació personalitzada.

 

L'usuari accepta la inclusió que totes les seves dades recollides durant la navegació per les nostres pàgines, o que ens han estat proporcionades per l'emplenament de qualsevol formulari, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en el paràgraf anterior. Durant tot el procés de recollida de dades, Bascara Food informa sempre a l'usuari del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de tals dades per a la formalització i conclusió de la venda.

 

L'usuari podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, reconeguts en l'esmentada Llei Orgànica espanyola 15/1999, així com també al dret de revocació del seu consentiment per ldicha cessió de dades, mitjançant una sol·licitud per escrit i signada debiendose de dirigir al nostre Departament d'Atenció al Client, bé per carta, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

 Bascara Food, es compromet a respectar la confidencialitat de les dades que es troben en l'anomenat fitxer ia només utilitzar d'acord amb la finalitat del mateix, descrita anteriorment, així com a vetllar per la seva conservació, seguretat i protecció contra possibles alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret espanyol 994/1999, de 11 de juliol.


Accept

Si continuas navegando por este sitio se entiende que aceptas nuestra política de uso de cookies y que tienes más de 18 años.